Tao, ook in een koffie verkeerd

Lao Tze zei: ‘Zonder mijn huis te verlaten, kan ik het hele universum kennen’.